polar uvod

predaj, montáž a servis dojacích zariadení, náhradných dielov, elektroinštalačné práce, bleskozvody, revízie el. zariadení, oprava elektro spotrebičov, LED svietenie do interiérov a exteriérov.


Firma Radovan Polák - POLAR vznikla 10.10.2013 po rozdelení firmy UNIAGRO servis, ktorá bola na trhu od roku 1993 a zaoberala sa servisom, dodávkou a montážou dojacích, chladiarenských zariadení a všeobecne elektrických zariadení.

 

Naša firma zamestnáva pracovníkov bývalej firmy UNIAGRO servis, ktorí disponujú vedomosťami a skúsenosťami nadobudnutých 20 ročným pôsobením na trhu. Firma Radovan Polák-POLAR ďalej má k dispozícií meracie prístroje a technické zariadenia potrebné na kvalitný servis a montáž zariadení ako aj náhradné diely potrebné pre okamžitý servisný zásah.

POLAR ponúka:

Ponúkame aj:

Dodávatelia:

- náhradne diely na dojaciu techniku (mliečne hadice, potravinárske hadice, strukové návlečky, konvy na dojenie a prepravne, zberače mlieka, filtre na mlieko, pulzatory...),

- mobilné dojacie zariadenia na kravy, ovce, kozy,

- dezinfekčné prostriedky: pred, počas a po dojení, utierky.

- FARMTEC
- LUKROM
- INTERPULS
- BRUNIMAT, JOHNSON DIVERSEY, ECOLAB